Ukázky:

Moderní prostředí aplikace:

Ukázka SQmanagar » více ukázek «

Výhodná cena:

Pro členy APSS ČR
poplatek za 12 měsíců

990 Kč
bez DPH

Cena pro nečleny je
2.990 Kč bez DPH

» Objednat «

Manažerský program SQmanager

 1. Evidence úkolů zaměstnanců
 2. Online přehled splněných a nesplněných úkolů
 3. Automatické upozorňování na zadané, splněné
  a nesplněné úkoly
 4. Síťová verze pro neomezený počet zaměstnanců
 5. Možnost nastavení prohlížecích práv
 6. Pomocník při udělování odměn
 7. Možnost zadávání a kontroly úkolů z kteréhokoliv
  počítače
 8. Funkce upomínky na nesplněné úkoly
 9. Elektronická evidence příchozí a odchozí pošty
 10. Inteligentní filtr při hledání úkolů, evidence pošty

Vyzkoušejte rovněž další programy z naší edice

 1. SQpersonal
 2. SQWIN

Počítačový ionformační systém SQmanager je nabízen jako služba na bázi webové aplikace.

Autorem počítačového informačního systému je firma Petr Zajíc software (c) 2009. Všechna práva vyhrazena.